Fjalor Shqip-Shqip

U gjetën 1 fjalë: (0.68 sekonda)

SKALITËS m. sh.

1. Ai që gdhend gurin a mermerin për ndërtimin e shtëpive, për shtrimin e rrugëve etj; gdhendës. Skalitësit e vegjël. Skalitësit e gurëve.

2. Ai që gdhend figura prej guri, mermeri ose druri; skulptor.

3. fig. Ai që di të përshkruajë a të paraqitë me mjeshtëri e fuqi të veçantë tiparet thelbësore të një figure ose të një dukurie; mjeshtër në diçka. Skalitës figurash tipike. Skalitës i fjalës shqipe.

4. spec. Punëtori që skalit vizatimet në cilindrat për stampimin e pëlhurave ose për shtypshkronjën.

Të kërkuara së fundmi

Copyright © Andi Hamolli.
All Rights Reserved.

www.000webhost.com