Fjalor Shqip-Shqip

U gjetën 2 fjalë: (0.75 sekonda)

PORNOGRAFI f.

Paraqitje e shëmtuar, me cinizëm e pa pikë turpi e marrëdhënieve seksuale në arte e në letërsi, që është karakteristike për moralin borgjez; tërësia e pikturave, e fotografive, e filmave, e shkrimeve etj. me përmbajtje të tillë.

PORNOGRAFIK mb.

Që i paraqit në mënyrë të shëmtuar, me cinizëm e pa pikë turpi marrëdhëniet seksuale; që ka fotografi, piktura, shkrime etj. me një përmbajtje të tillë; që ka të bëjë me pornografinë. Pikturë (fotografi) pornografike. Revistë pornografike. Film (roman) pornografik. Anekdota pornografike. Me përmbajtje pornografike.

Të kërkuara së fundmi

Copyright © Andi Hamolli.
All Rights Reserved.

www.000webhost.com