Fjalor Shqip-Shqip

U gjetën 1 fjalë: (0.62 sekonda)

PËRKUFIZIM m. sh.

1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve PËRKUFIZOJ, PËRKUFIZOHET. Përkufizimi i materies (i kohës, i hapësirës).

2. Shpjegim që jep në mënyrë të përmbledhur e shkencore përmbajtjen a kuptimin e diçkaje, tiparet thelbësore e anët më të rëndësishme të saj; tërësia e fjalëve dhe e frazave që japin këtë përmbajtje. Përkufizim i gjatë (i shkurtër, i përpiktë, i drejtë, i gabuar). Përkufizime shkencore. Përkufizimi i fjalës (i foljes, i emrit, i fjalisë). Përkufizimi i punës (i mallit, i vlerës, i mbivlerës). Jap përkufizimin.

Të kërkuara së fundmi

Copyright © Andi Hamolli.
All Rights Reserved.

www.000webhost.com