Fjalor Shqip-Shqip

U gjetën 1 fjalë: (0.66 sekonda)

OBJEKTIVITET m.

1. filoz. Të qenët objektiv, karakteri objektiv. Objektiviteti i botës (i materies, i hapësirës dhe i kohës).

2. Qëndrim i drejtë dhe i paanshëm, paanësi; të qenët objektiv në vështrimin dhe vlerësimin e gjërave. Diskutoi (foli) me objektivitet. E pa me objektivitet.

Të kërkuara së fundmi

Copyright © Andi Hamolli.
All Rights Reserved.

www.000webhost.com