Fjalor Shqip-Shqip

U gjetën 4 fjalë: (0.65 sekonda)

MANIFEST m. sh.

1. Deklaratë me shkrim, me karakter programor, me anën e së cilës një parti a një organizatë tjetër politike, një rrymë letrare a artistike, një shkollë filozofike, një grup dijetarësh etj. shpall parimet e qëllimet e veta themelore. Manifest letrar. Manifesti i Partisë Komuniste vepër programore e Marksit dhe e Engelsit, ku u shtjellua për herë të parë teoria e komunizmit shkencor dhe u shpallën qëllimet e luftës së proletariatit e të Partisë Komuniste. Botoi një manifest.

2. vjet. Deklaratë me shkrim që kryetari i shtetit, qeveria ose një organ i lartë shtetëror i bën popullit me rastin e një ngjarjeje me rëndësi të jashtëzakonshme.

MANIFESTIM m. sh.

1. libr. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve MANIFESTOJ. MANIFESTOHET.

2. Marshim i madh nëpër rrugë i masave të gjera punonjëse për të shprehur përkrahjen politike ose shoqërore për dikë a për diçka, protestën kundër dikujt a kundër diçkaje etj.; veprimtari masive artistike, fizkulturore etj. Manifestim i madh (i fuqishëm, madhështor). Manifestim politik. Manifestim fizkulturor (artistik). Manifestimi i Një Majit. Mori pjesë në manifestim.

3. libr. shih SHFAQJ/E,~A

2.

MANIFESTOHET vetv.

1. libr. shih SHFAQET

2.

2. Pës. e MANIFESTOJ

2.

MANIFESTOJ jokal.

1. Marr pjesë në një manifestim, bëj manifestim. Punonjësit të gëzuar manifestuan nëpër rrugët e qytetit.

2. kal., libr. shih SHFAQ

2.

Të kërkuara së fundmi

Copyright © Andi Hamolli.
All Rights Reserved.

www.000webhost.com