Fjalor Shqip-Shqip

U gjetën 1 fjalë: (0.76 sekonda)

MANDAPOSTË f. sh.

Dokument zyrtar që vërteton se një zyrë postare ka marrë një shumë të hollash, të cilat i dërgohen me postë dikujt tjetër në një drejtim të caktuar; dërgim të hollash me anë të zyrave postare, shërbimi postar që kryhet për këtë qëllim. Zyra e mandapostave. I dërgoi me mandapostë.

Të kërkuara së fundmi

Copyright © Andi Hamolli.
All Rights Reserved.

www.000webhost.com