Fjalor Shqip-Shqip

U gjetën 1 fjalë: (0.79 sekonda)

INDOEVROPIAN mb. gjuh.

Që bën pjesë në familjen e madhe të disa gjuhëve të afërta, ku përfshihen shqipja, indishtja, iranishtja, armenishtja, greqishtja, latinishtja e gjuhët romane, gjuhët gjermanike, gjuhët sllave, gjuhët baltike, kelte etj.; që ka të bëjë me këto gjuhë, që është veçori e këtyre gjuhëve; që studion këto gjuhë. Gjuhët (e gjalla, e vdekura) indoevropiane. Shtresa indoevropiane e leksikut. Sistemi fonetik indoevropian. Familja e gjuhëve indoevropiane. Me prejardhje indoevropiane. Gjuhësia indoevropiane.

Të kërkuara së fundmi

Copyright © Andi Hamolli.
All Rights Reserved.

www.000webhost.com