Fjalor Shqip-Shqip

U gjetën 2 fjalë: (0.56 sekonda)

GJENETIK mb.

1. Që ka të bëjë me prejardhjen e diçkaje, i gjenezës; që studion diçka nga pikëpamja e prejardhjes dhe e zhvillimit. Lidhje (marrëdhënie) gjenetike. Mineralogji gjenetike.

2. Që ka të bëjë me gjenetikën, që i përket gjenetikës, i gjenetikës. Njohuri gjenetike.

GJENETIKË f.

1. Degë e biologjisë, që studion zhvillimin e organizmave nga pikëpamja e trashëgimisë së tipareve dhe e ndryshimit të tyre. Gjenetika e përgjithshme. Gjenetika e bimëve (e kafshëve). Studime në fushën e gjenetikës.

2. Lëndë mësimore, që jep njohuritë e nevojshme të kësaj shkence në shkollë; bised. teksti që përmban këto njohuri.

Të kërkuara së fundmi

Copyright © Andi Hamolli.
All Rights Reserved.

www.000webhost.com