Fjalor Shqip-Shqip

U gjetën 2 fjalë: (0.56 sekonda)

GJENEALOGJI f. sh.

1. Historia e prejardhjes së brezave të një fisi a të një familjeje njëri pas tjetrit, radha e brezave që e kanë prejardhjen nga një paraardhës i përbashkët; degë ndihmëse e historisë, që studion vazhdimësinë e brezave të një fisi. Gjenealogjia e familjes. Gjenealogjia e fisit. Përcaktimi i gjenealogjisë.

2. biol. Prejardhja e njeriut, e llojeve të kafshëve dhe të bimëve nga format e tyre më të hershme dhe studimi i saj. Gjenealogjia e njeriut. Gjenealogjia e organizmave. Gjenealogjia e qenit.

GJENEALOGJIK mb.

Që ka të bëjë me gjenealogjinë, i gjenealogjisë; që paraqet gjenealogjinë. Druri gjenealogjik figurë që ka pamjen e një druri, trungu dhe degët e të cilit tregojnë lidhjet e birërisë së një familjeje ose lidhjet e pjesëve të diçkaje me burimin e tyre gjatë zhvillimit. Klasifikimi gjenealogjik i gjuhëve. Libri gjenealogjik.

Të kërkuara së fundmi

Copyright © Andi Hamolli.
All Rights Reserved.

www.000webhost.com