Fjalor Shqip-Shqip

U gjetën 1 fjalë: (0.58 sekonda)

FIDEIZËM m. filoz.

Rrymë idealiste e reaksionare e filozofisë borgjeze, që i shtrembëron dijet e shkencave të veçanta e i përdor ato për të mbështetur dogmat fetare dhe që e vë fenë, besimin në themel të njohjes së botës, ndërsa shkencën ia nënshtron fesë.

Të kërkuara së fundmi

Copyright © Andi Hamolli.
All Rights Reserved.

www.000webhost.com