Fjalor Shqip-Shqip

U gjetën 2 fjalë: (0.54 sekonda)

DREJTKËNDËSH m. sh. gjeom.

Katërkëndësh që i ka të gjitha këndet të drejta. Gjerësia (gjatësia, sipërfaqja) e drejtkëndëshit. Në trajtë drejtkëndëshi.

DREJTKËNDËSH mb.

1. gjeom. Që i ka këndet të drejta; kënddrejtë. Figurë drejtkëndëshe.

2. Që ka trajtën e një drejtkëndëshi, që është si drejtkëndësh. Bllok drejtkëndësh. Shtëpi drejtkëndëshe.

Të kërkuara së fundmi

Copyright © Andi Hamolli.
All Rights Reserved.

www.000webhost.com