Fjalor Shqip-Shqip

U gjetën 3 fjalë: (0.79 sekonda)

BIOGRAF m. sh.

Hartues i një jetëshkrimi, jetëshkrues. Biograf i njohur.

BIOGRAFI f. sh.

Përshkrimi i jetës së një njeriu, jetëshkrim; të dhënat për jetën dhe për veprimtarinë e dikujt. Biografi e pasur (e pastër). Bëj (shkruaj) biografinë. * I bëri biografinë keq. tha gjithçka dinte për një njeri, duke e marrë nëpër gojë.

BIOGRAFIK mb.

Që ka të bëjë me jetëshkrimin, jetëshkrimor. Shënime (të dhëna) biografike. Studim (artikull) biografik. Vepër biografike. Fjalor biografik.

Të kërkuara së fundmi

Copyright © Andi Hamolli.
All Rights Reserved.

www.000webhost.com