Fjalor Shqip-Shqip

U gjetën 2 fjalë: (0.75 sekonda)

AUTOKRITIK mb.

Që mban qëndrim kritik kundrejt të metave të veta, që zbulon e pranon haptas dhe me vetëdije gabimet e veta dhe përpiqet t'i ndreqë; që përmban autokritikë; vetëkritik. Qëndrim autokritik. Vlerësim (diskutim) autokritik. Frymë autokritike. Me sy autokritik.

AUTOKRITIKË f. sh.

Zbulimi, pranimi i vetëdijshëm dhe dënimi i gabimeve të veta për t'i ndrequr; qëndrimi kritik kundrejt të metave të veta në punë, në sjellje etj., si metodë revolucionare e zhvillimit të shoqërisë socialiste; vetëkritikë. Autokritikë parimore (formale). Autokritikë e fortë (e shëndoshë, e sinqertë). Forcimi (gjallërimi) i autokritikës. Në frymën e kritikës e të autokritikës. Bëj autokritikë.

Të kërkuara së fundmi

Copyright © Andi Hamolli.
All Rights Reserved.

www.000webhost.com