Fjalor Shqip-Shqip

U gjetën 1 fjalë: (0.54 sekonda)

AUTOFRIGORIFER m.

Automjet i pajisur me frigorifer par mbartjen e mishit, të peshkut dhe të sendeve të tjera ushqimore në gjendje të freskët a të ngrirë. Mbart me autofrigorifer.

Të kërkuara së fundmi

Copyright © Andi Hamolli.
All Rights Reserved.

www.000webhost.com