Fjalor Shqip-Shqip

U gjetën 2 fjalë: (25.53 sekonda)

AUTOBIOGRAFI f. sh.

Jetëshkrimi i një njeriu, i hartuar nga ai vetë. Autobiografia e kandidatit (e shkrimtarit). Shkruaj autobiografinë. Bëj autobiografinë. bised. tregoj shkurt për jetën time.

AUTOBIOGRAFIK mb.

Që ka të bëjë me autobiografinë; që është si autobiografi; që lidhet me vetë jetën e autorit. Vepër autobiografike. Tregim autobiografik. Shënime autobiografike.

Të kërkuara së fundmi

Copyright © Andi Hamolli.
All Rights Reserved.

www.000webhost.com