Fjalor Shqip-Shqip

U gjetën 7 fjalë: (0.53 sekonda)

ASFALT m. sh.

1. min. Lloj rrëshire e zezë, që ndodhet në natyrë në gjendje të ngurtë e që zbutet kur ngrohet; sere. Asfalt natyror.

2. Përzierje bitumi me çakëll të imët, me të cilën shtrohen rrugët etj.; rrugë, sipërfaqe që është shtruar me këtë përzierje. Shtresë asfalti. Rrugë me asfalt. Shtroj me asfalt. Rrëshqet mbi asfalt.

asfalt-beton.

ASFALTIM m. sh.

Veprimi sipas kuptimeve të foljeve ASFALTOJ, ASFALTOHET. Asfaltimi i rrugës. Makinë asfaltimi. Punëtorët e asfaltimit.

ASFALTOHET Pës.

e ASFALTOJ. U asfaltua rruga.

ASFALTOJ kal.

Shtroj me asfalt. Asfaltoj rrugën (sheshin).

ASFALTUAR mb.

Që është i shtruar me asfalt. Rrugë e asfaltuar. Shesh i asfaltuar.

ASFALTUES m. sh.

Punëtor që merret me asfaltimin e rrugëve. Asfaltues rrugësh.

Të kërkuara së fundmi

Copyright © Andi Hamolli.
All Rights Reserved.

www.000webhost.com