Fjalor Shqip-Shqip

U gjetën 2 fjalë: (18.52 sekonda)

ARKIVIST m. sh.

Punonjës që merret me grumbullimin, ruajtjen dhe përpunimin e materialeve në një arkiv. Arkivisti i komitetit.

ARKIVISTE f. sh.

Fem. e ARKIVIST,~I.

Të kërkuara së fundmi

Copyright © Andi Hamolli.
All Rights Reserved.

www.000webhost.com