Fjalor Shqip-Shqip

U gjetën 2 fjalë: (0.56 sekonda)

ARKITEKTURAL mb.

Që ka të bëjë me arkitekturën, që i përket arkitekturës, i arkitekturës; që është bërë sipas kërkesave të arkitekturës. Vepër arkitekturale. Ansambël arkitektural. Zgjidhje e mirë arkitekturale. Me vlerë arkitekturale.

ARKITEKTURË f.

1. Arti i projektimit, i vendosjes dhe i zbukurimit të ndërtesave ose të veprave të tjera. Vepër arkitekturë. Dega e arkitekturës. Merret me arkitekturë.

2. Mënyra e vendosjes, e ndërtimit dhe e zbukurimit të ndërtesave në pjesën e jashtme. Arkitekturë e thjeshtë. Arkitektura e qytetit.

3. Stil i veçantë në vendosjen, ndërtimin dhe zbukurimin e ndërtesave e të veprave të tjera. Arkitektura romake (greke, gotike). Arkitektura e sotme.

4. shih ARKITEKTONIKË,~A.

Të kërkuara së fundmi

Copyright © Andi Hamolli.
All Rights Reserved.

www.000webhost.com