Fjalor Shqip-Shqip

U gjetën 1 fjalë: (0.75 sekonda)

AKTPËRFAQËSIM m. sh. drejt.

Shkresë me të cilën ngarkohet dikush për të përfaqësuar një palë në kryerjen e veprimeve të drejtësisë për zgjidhjen e një çështjeje.

Të kërkuara së fundmi

Copyright © Andi Hamolli.
All Rights Reserved.

www.000webhost.com