Fjalor Shqip-Shqip

U gjetën 2 fjalë: (0.58 sekonda)

AGROKIMI f.

Shkenca që studion përbërjen kimike të tokave, ushqimin e bimëve, përdorimin e plehrave dhe shfrytëzimin e lëndëve kimike për rritjen dhe për mbrojtjen e bimëve. Laboratori i agrokimisë.

AGROKIMIK mb.

Që ka të bëjë me agrokiminë, që i përket agrokimisë, i agrokimisë. Masa agrokimike. Hartë agrokimike. Laboratori agrokimik. Njohuri agrokimike.

Të kërkuara së fundmi

Copyright © Andi Hamolli.
All Rights Reserved.

www.000webhost.com