Fjalor Shqip-Shqip

U gjetën 1 fjalë: (0.56 sekonda)

ABSIDË f. sh. arkit.

Pjesë e dalë në murin e prapmë të një kishe, që ka trajtën e një gjysmërrethi ose të një shumëkëndëshi; kungë, kungore.

Të kërkuara së fundmi

Copyright © Andi Hamolli.
All Rights Reserved.

www.000webhost.com