Fjalor Shqip-Shqip

U gjetën 2 fjalë: (0.55 sekonda)

MIKROBIOLOGJI f.

1. Degë e biologjisë, shkenca që studion mikroorganizmat ose qeniet e gjalla njëqelizore. Zhvillimi i mikrobiologjisë. Merret me mikrobiologji.

2. Lëndë mësimore që jep njohuritë e nevojshme të kësaj shkence në shkollë; bised. teksti që përmban këto njohuri. Teksti i mikrobiologjisë. Dha provim në mikrobiologji.

MIKROBIOLOGJIK mb.

Që ka të bëjë me mikrobiologjinë, që i përket mikrobiologjisë, i mikrobiologjisë. Studime mikrobiologjike. Laborator mikrobiologjik. Analizë mikrobiologjike.

Të kërkuara së fundmi

Copyright © Andi Hamolli.
All Rights Reserved.

www.000webhost.com