Fjalor Shqip-Shqip

U gjetën 2 fjalë: (0.73 sekonda)

BACIL m. sh. biol.

Bakter në trajtë të zgjatur si shkopth; bakter. Bacili i tuberkulozit (i tifos, i difterisë, i kolerës).

BACILMBARTËS mb. mjek. veter.

1. Që ka në trup bacile të një sëmundjeje ngjitëse, por që vetë nuk është sëmurë; që ka bacile. Njeri bacilmbartës. Kafshë bacilmbartëse. Mjedis bacilmbartës.

2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit (për njerëzit e kafshët). Bacilmbartës i tuberkulozit. Zbulimi i bacilmbartësve.

Të kërkuara së fundmi

Copyright © Andi Hamolli.
All Rights Reserved.

www.000webhost.com